Menú

Dia dels Caiguts a Estats Units

El Memorial Day se celebra a tots els Estats Units. Se celebra l'últim dilluns de maig. Les empreses estan normalment tancades durant aquest dia de festa.
Dia dels Caiguts
Data
Day
Setmana
Dia dels Caiguts 2023
29 Maig 2023Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2024
27 Maig 2024Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2025
26 Maig 2025Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2026
25 Maig 2026Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2027
31 Maig 2027Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2028
29 Maig 2028Dilluns S22
Dilluns
Dia dels Caiguts 2029
28 Maig 2029Dilluns S22
Dilluns