Menú

Significat de AM y PM

AM = Abans del migdia

Ante Meridiem

PM = Després de migdia

Post Meridiem

Notació Anglès

0:00 AM1 0:01 AM 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM1 0:01 PM 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 11:59 PM

Notació internacional

00:00 00:01 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:01 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:59

 

Mitjanit Un minut després de mitjanit L’una de la matinada Les dues de la matinada Les tres de la matinada Les quatre de la matinada Les cinc del matí Les sis del matí Les set del matí Les vuit del matí Les nou del matí Les deu del matí Les onze del matí Després de migdia Un minut després de migdia L’una del migdia Les dues del migdia Les tres del migdia Les quatre de la tarda Les cinc de la tarda Les sis de la tarda Les set de la tarda Les vuit del vespre Les nou del vespre Les deu de la nit Les onze de la nit Un minut per mitjanit
1) El millor és evitar les anotacions següents: ”0:00 AM", "0:00 PM", "12:00 AM" i "12:00 PM”. No tenen sentit.